خدمات و ضمانت طلایی کنسول لند

برای کنسول و دسته شما کارت خدمات طلایی مخصوص همراه با شماره سریال مربوطه صادر میشود و در فاکتور شما ثبت میگردد. فروشگاه کنسول لند با جذب ماهرترین متخصصان این حوزه تیمی کاربلد را در مجموعه خود دارد تا مشکلات پیش آمده را با رعایت کیفیت و در سریعترین زمان ممکن حل نماید. در صورتی که کنسول شما تعمیر نشود، کنسول شما تعویض شده و کنسولی کاملا نو به شما تقدیم میشود. هزینه های تعمیر هرکدام از قطعات دستگاه های بازی و دسته های آنها بسیار گران تمام شده و شما میتوانید با پرداخت هزینه ای ناچیز کنسول خود را در صورت بروز مشکل به راحتی و رایگان تعمیر نمایید.