شرایط ارسال

سفارشات چگونه ارسال می شوند؟

سفارشات در کنسول لند به دقت بررسی می شوند و به صورت بسته بندی حرفه ای تحویل شرکت های پستی شده تا به درستی به دست مشتریان ارسال می شوند.

سفارش من چه زمانی ارسال می شوند؟

سفارشات در کنسول لند در روز های کاری شنبه تا چهارشنبه به شرکت های پستی تحویل خواهد شد و با توجه به شرایط و ضوابط شرکت های پستی برای شما مشتریان عزیز ارسال خواهد شد.

زمان تحویل

سفارشات بسته به زمان سفارشات تا 24 ساعت بعد به شرکت های پستی تحویل خواهد شد و طی 72 ساعت به دست مشتریان خواهد رسید.

حمل و نقل

حمل و نقل و تحویل در اصفهان فوری است و در شهرستان ها و تهران تا 72 ساعت بعد تحویل خواهد شد.